Обучение с ваучер

Промени живота си сега!

Възползвай се от програмата за безплатно обучение с ваучери

Обучение с ваучер

Промени живота си сега!

Промени живота си сега!

Възползвай се от програмата за безплатно обучение с ваучери

Избери вид обучение

За твоето по-добро бъдеще

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за обучения с ваучери за придобиване на езикови умения по Ключова компетентност Многоезикова компетентност и на дигитални умения по ключова компетентност „Цифрова компетентност“. В обучението по Цифрова компетентност могат да се включат заети и безработни лица, а в обучението по „Многоезикова компетентност“– само заети лица по трудови или служебни правоотношения.

То ще се провежда присъствено или дистанционно, като формата на обучение се избира от съответните обучаеми лица.

  • Продължителността на обучението по „Цифрова компетентност“ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp).
  • Продължителността на обучението по „Многоезикова компетентност“включва преминаването задължително на 3 нива на езиково обучение.

Езиково обучение

Нива А1, А2, В1, В2, С1, С2

Дигитални умения

Базово и средно ниво