Често задавани въпроси2024-02-21T10:13:27+00:00

Имаш въпроси?

Експертите отговарят

Експертите отговарят

Виж най-често задаваните въпроси относно програмата за обучение с ваучери.

Имаш въпроси?

Експертите отговарят

Експертите отговарят

Виж най-често задаваните въпроси относно програмата за обучение с ваучери.

Как мога да кандидатствам?2024-05-30T07:42:23+00:00

Лице, което желае да се обучава по КК “Многоезикова компетентност или по КК 4 „Цифрова компетентност“ може да кандидатства само чрез подаване на електронно заявление тук. При необходимост към заявлението може да се прикачат до 5 файла като максималния допустим размер на всеки един от тях е 5 МВ.

След успешно подаване на заявлението служител на Агенция по заетостта в рамките на 10 работни дни извършва проверка за съответствие на подаденото заявление с условията за допустимост по Компонента. При неодобрение лицето получава на посочената в заявлението електронна поща писмо с описани мотивите за отказ. При одобрение на лицето се издава електронен ваучер. Същият се изпраща на посочения  в заявлението e-mail, както и на избрания от лицето Доставчик на обучение (ДОб).

За колко нива на обучение мога да се запиша?2024-05-30T07:47:00+00:00

“Многоезикова компетентност”: всички одобрени лица трябва да преминат задължително 3 нива на езиково обучение в рамките на предлаганите от доставчиците курсове.

ВАЖНО:Ако посочите друго освен начално ниво (А1), ще Ви се появи и задължително поле за попълване Преминат входящ тест за определяне на ниво. Ако не сте правили такъв, Ви препоръчваме да се свържете с доставчика на обучение, който изберете, за да уточните начина, по който може да направите такъв тест.

„Цифрова компетентност“: всички одобрени лица могат да се включат в курсове за придобиване на цифрова компетентност Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp). Всяко одобрено лице може да получи по един сертификат за базово и един за средно ниво.

ВАЖНО:В случай че лице кандидатства за средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) задължително следва да отбележи в електронното заявление, че е преминало входящ тест. Полето „Преминал съм входящ тест за определяне на ниво“ обхваща и случаите, при които лицето притежава сертификат за по-ниско ниво – Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp).

 

Какви са допустимите форми на обучение?2024-05-30T07:49:47+00:00

Към момента допустимите форми на обучение са присъствена, дистанционна и смесена.

На колко отсъствия по време на курса имам право?2024-02-19T13:59:17+00:00

ВАЖНО: Лицата, получили ваучер и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия. 

Кога стартират курсовете?2024-02-19T13:59:40+00:00

След издаване на електронния ваучер, Доставчикът на обучение (ДОб ) следва да се свърже с лицето и да го уведоми за датата, на която ще стартира обучението, както и да предостави допълнителна информация за същото. Лицето също може да се свърже с избрания от него ДОб, за да се информира за датата, на която ще стартира курсът.

Отключи потенциала си с нашето обучение

Отключи потенциала си с нашето обучение

Избери обучение с експерти с доказано качество и 30 годишен опит в сферата на езиковото обучение и дигитална компетентност. Ние препоръчваме – ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ. Адрес: гр. Плевен, ул. Дойран 63, ет. 2.

info-bg-2
Go to Top