Начало2024-05-30T10:51:55+00:00

Избери обучение с ваучер и отключи потенциала си!

Избери обучение с ваучер и отключи потенциала си!

Промени живота си с безплатно обучение с ваучер за придобиване на езикови или дигитални умения!

Обучение с ваучер по:

  • Ключова компетентност за придобиване на езикови умения.
  • Ключова компетентност за придобиване на дигитални умения.

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за обучения с ваучери за придобиване на езикови умения по Ключова компетентност Многоезикова компетентност и на дигитални умения по ключова компетентност „Цифрова компетентност“. В обучението по Цифрова компетентност могат да се включат заети и безработни лица, а в обучението по „Многоезикова компетентност“– само заети лица по трудови или служебни правоотношения.

То ще се провежда присъствено или дистанционно, като формата на обучение се избира от съответните обучаеми лица.

  • Продължителността на обучението по „Цифрова компетентност“ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp).
  • Продължителността на обучението по „Многоезикова компетентност“включва преминаването задължително на 3 нива на езиково обучение.

Кой може да участва в програмата?

  • В курсове за придобиване на цифрова компетентност Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp) могат да се включат всички безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, както и заети лица, които имат ниско равнище или нямат дигитални умения или компетенции. Всяко одобрено лице може да получи по един сертификат за базово и едни за средно ниво.
  • В обучението по „Многоезикова компетентност“могат да се включат само заети лица по трудови или служебни правоотношения.

Как да се запиша?

Обучението е безплатно за обучаемия, а условие за включване в него е лицето да кандидатства за получаване на ваучер за обучение чрез попълване на електронно заявление, което е достъпно тук. В заявлението лицето задължително трябва да посочи избраното ниво, форма на обучение (присъствена или дистанционна) и доставчик на обучение.

След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите за отказа. Допълнителна информация, както и консултация за включване в обученията с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.

ВАЖНО! Избери проверен доставчик на обучение!

ВАЖНО! Избери проверен доставчик на обучение!

Нашата препоръка е да изберете доставчик с доказан опит в сферата на езиковото и дигиталното обучение. Предлагаме ви списък с фирми с над 30-годишен опит, квалифицирани преподаватели и безупречна репутация.

Обучение по „Цифрова компетентност“

ГРАД ЮРИДИЧЕСКО ИМЕ Обучение по КК 4 „Цифрова компетентност“ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Плевен ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ* Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp) 0882 886 313

064/800792

Обучение по „Многоезикова компетентност“

ГРАД ЮРИДИЧЕСКО ИМЕ ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО 3 НИВА ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Ботевград ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ-БОТЕВГРАД Английски език, нива А1, А2, В1 присъствено 0879 352 740
Бургас ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ* Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1 присъствено 0879 352 796
Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Павликени БИЗНЕС ЦЕНТЪР УНИСОФТ Английски език, нива А1, А2, В1, В2 присъствено 0886 075 097
Добрич ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ – ДОБРИЧ Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1 присъствено 0886 000 680
Монтана ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ 01 Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1, С2 смесено 096/305 360
Перник, Радомир, Кюстендил, Банско ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1
Немски, Френски, Испански и Руски език, нива А1, А2, В1
присъствено 0879 449 225
Петрич
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Английски език, нива А1, А2, В1 присъствено 0745/211 85
Плевен, Троян, Свищов, Русе, Ловеч, Разград, Попово, Луковит, Червен бряг, Левски, Тетевен, Ябланица
ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ* Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1 присъствено/дистанционно

0882 886 313

064/800792

Сливен ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ* Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1 присъствено 0885 959 338
София ЕСЕТ Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1 дистанционно 02 988 42 20
София ЦЕБО-99 ООД Английски език, нива А1, А2, В1, В2, С1 присъствено 02/980 26 45
Шумен ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ – ШУМЕН Английски език, нива А1, А2, В1 присъствено 0887 594 831
Ямбол ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЕВРОПА” Английски език, нива А1, А2, В1 присъствено 0886 518 753

*ВАЖНО! Тъй като има три фирми с едно и също име (ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ), които работят в различни региони на страната, моля, при избор на една от трите фирми в графа Доставчик на обучение в падащото меню на заявлението, вижте в долната графа – Адрес на провеждане на обучението – в кои градове работи съответната фирма и изберете тази във Вашия град.

info-15

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Експертите отговарят на всички въпроси, свързани с обучението с ваучери.

Как мога да кандидатствам?2024-05-30T07:42:23+00:00

Лице, което желае да се обучава по КК “Многоезикова компетентност или по КК 4 „Цифрова компетентност“ може да кандидатства само чрез подаване на електронно заявление тук. При необходимост към заявлението може да се прикачат до 5 файла като максималния допустим размер на всеки един от тях е 5 МВ.

След успешно подаване на заявлението служител на Агенция по заетостта в рамките на 10 работни дни извършва проверка за съответствие на подаденото заявление с условията за допустимост по Компонента. При неодобрение лицето получава на посочената в заявлението електронна поща писмо с описани мотивите за отказ. При одобрение на лицето се издава електронен ваучер. Същият се изпраща на посочения  в заявлението e-mail, както и на избрания от лицето Доставчик на обучение (ДОб).

За колко нива на обучение мога да се запиша?2024-05-30T07:47:00+00:00

“Многоезикова компетентност”: всички одобрени лица трябва да преминат задължително 3 нива на езиково обучение в рамките на предлаганите от доставчиците курсове.

ВАЖНО:Ако посочите друго освен начално ниво (А1), ще Ви се появи и задължително поле за попълване Преминат входящ тест за определяне на ниво. Ако не сте правили такъв, Ви препоръчваме да се свържете с доставчика на обучение, който изберете, за да уточните начина, по който може да направите такъв тест.

„Цифрова компетентност“: всички одобрени лица могат да се включат в курсове за придобиване на цифрова компетентност Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp). Всяко одобрено лице може да получи по един сертификат за базово и един за средно ниво.

ВАЖНО:В случай че лице кандидатства за средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) задължително следва да отбележи в електронното заявление, че е преминало входящ тест. Полето „Преминал съм входящ тест за определяне на ниво“ обхваща и случаите, при които лицето притежава сертификат за по-ниско ниво – Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp).

 

Какви са допустимите форми на обучение?2024-05-30T07:49:47+00:00

Към момента допустимите форми на обучение са присъствена, дистанционна и смесена.

На колко отсъствия по време на курса имам право?2024-02-19T13:59:17+00:00

ВАЖНО: Лицата, получили ваучер и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия. 

Кога стартират курсовете?2024-02-19T13:59:40+00:00

След издаване на електронния ваучер, Доставчикът на обучение (ДОб ) следва да се свърже с лицето и да го уведоми за датата, на която ще стартира обучението, както и да предостави допълнителна информация за същото. Лицето също може да се свърже с избрания от него ДОб, за да се информира за датата, на която ще стартира курсът.

Go to Top