“Многоезикова компетентност”: всички одобрени лица трябва да преминат задължително 3 нива на езиково обучение в рамките на предлаганите от доставчиците курсове.

ВАЖНО: Ако посочите друго освен начално ниво (А1), ще Ви се появи и задължително поле за попълване Преминат входящ тест за определяне на ниво. Ако не сте правили такъв, Ви препоръчваме да се свържете с доставчика на обучение, който изберете, за да уточните начина, по който може да направите такъв тест.

„Цифрова компетентност“:  всички одобрени лица могат да се включат в курсове за придобиване на цифрова компетентност Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp). Всяко одобрено лице може да получи по един сертификат за базово и един за средно ниво.

ВАЖНО: В случай че лице кандидатства за средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) задължително следва да отбележи в електронното заявление, че е преминало входящ тест. Полето „Преминал съм входящ тест за определяне на ниво“ обхваща и случаите, при които лицето притежава сертификат за по-ниско ниво – Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp).