Към момента допустимите форми на обучение са присъствена, дистанционна и смесена.